Upravit stránku

Jak na projekty TAČR?

Jedním z požadovaných témat našich členů byly informace o připravovaných VaV programech, způsobu hodnocení projektů, jak zajistit inovativnost projektů a další. 

Ve spolupráci s TAČR jsme připravili webinář na téma Jak na projekty TAČR, který se uskutečnil 13. dubna 2021 od 10. hod.

Akce byla pořádána v rámci realizace projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326.

Webinářem nás provázel Ing. Ladislav Mlčák, TAČR. Bohatá a dlouhá závěrečná diskuse potvrdila avizovaný prvotní zájem členů o toto téma.

Povinnosti výrobců dle MDR
v oblasti vlhkého hojení ran

Ve spolupráci se společností Porta Medica jsme připravili webinář na téma Povinnosti výrobců dle MDR v oblasti vlhkého hojení ran, který se uskutečnil 25. března 2021 od 10. hod.

Akce byla pořádána v rámci realizace projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326.

Webinářem nás provázeli Ing. Aleš Martinovský a Ing. Ivana Kubátová, Ph.D. z firmy Porta Medica. Zajímavými tématy byly: MDR: Povinnosti výrobce, „legacydevices“, Zdravotnické prostředky pro vlhké hojení ran v MDR, Posouzení shody dle MDR, nové normy, požadavky na klinické hodnocení a QMS
 

Příprava projektu GAČR v oblasti biomechaniky

26. února  jsme pořádali společně s Českou společností pro biomechaniku on-line seminář s cílem seznámit odborníky z oblasti biomechaniky a další zájemce s pravidly a postupy Grantové Agentury ČR a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů.

Akce se uskutečnila v rámci realizace projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326.

Odborným lektorem semináře byl prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. z ČVUT v Praze, který má bohaté zkušenosti s podáváním inovativních projektů a jejich  administrací. Účastníky semináře provedl krok po kroku, jak úspěšně napsat a podat projekt.

Prezentace klastru Czechimplant na XXIV. Národním kongresu ČSOT s mezinárodní účastí, 13.-15. 9. 2020, Brno

V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326

 plníme stanovené cíle projektu:

  1. Zviditelnění klastru a jeho činnosti na národní i nadnárodní úrovni.
  2. Zvýšení povědomí o oboru implantologie.
  3. Zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností členů klastru.

Prezentace klastru Czechimplant na XV. Ostravských traumatologických dnech, národním kongresu ČSÚCH, 23.-25. 9. 2020

V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326  
jsme prezentovali klastr na Ostravských traumatologických dnech, kde lékaři kvitují aktivity klastru Czechimplant, který sdružuje odborníky v oblasti implantologie. Vzájemně mezi sebou diskutují medicínské problémy. Czechimplant byl oficiálně požádán o pomoc při hledání optimálního inovativního řešení určitého typu zlomeniny. Problematika bude členům klastru prezentována na nejbližší členské schůzi Czechimplantu.

Podpora členů klastru Czechimplant na konferenci a diskusním fóru AVDZP na téma: Jak jsem připraveni na MDR a podmínky nové legislativy?

I přes současnou obtížnou epidemiologickou situaci dne 22. září 2020 úspěšně proběhla Konference a diskusní fórum AVDZP na téma Jak jsme připraveni na MDR a podmínky nové legislativy?

V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326  
jsme podpořili účast členů klastru Czechimplant na této jedinečné akci. Všichni pozvaní hosté v čele s vícepremiérem Karlem Havlíčkem a vystupující z řad odborníků a zástupců ministerstev svými příspěvky a prezentacemi poskytli účastníkům řadu cenných informací týkajících se připravenosti českých notifikovaných osob, možností certifikace pro české výrobce dle MDR, pohledu SÚKL na způsob adaptace nových evropských předpisů, připravenosti norem a dalších témat jako například možností forem podpory v oblasti výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků. 

YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR

I přes stále obtížnou epidemiologickou dbáme na  profesní vzdělávání svých členů. V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326  jsme podpořili 28. ledna 2021 účast členů klastru Czechimplant na on-line semináři na téma: YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR.

Lektor Mgr. Adam Parma pomocí on-line nástrojů pomáhá firmám a organizacím zviditelnit jejich značku, produkty a služby již více než 10 let. Přes 15 let také spolupracuje s Českou televizí jako scénárista, režisér, producent, moderátor i tlumočník. Vytvořil více než 500 audiovizuálních děl nejrůznějších žánrů pro státní instituce, vzdělávací organizace, společnosti a podniky. Je producentem a ředitelem produkční skupiny Film21 (http://www.film21.cz/). Podílel se na celé řadě on-line kampaní, zajišťuje mediální školení. Bohaté zkušenosti a know-how z více než 500 zakázek v ČR i zahraničí sdílí na svých školeních.

Nahoru