Upravit stránku

„Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326

Klastr CZECHIMPLANT, z.s. byl v roce 2019 úspěšný se svojí žádostí o podporu projektu v rámci V. výzvy programu OP PIK Spolupráce – Klastry. Od 1. 6. 2019 tak klastr zahájil i díky podpoře z prostředků EU realizaci dvouletého projektu zaměřeného na svůj rozvoj. Klastr realizací projektu očekává zlepšení a zkvalitnění své činnosti a poskytovaných služeb. To znamená, že cílem je zlepšení procesů řízení činností klastru, zejména zkvalitnění a rozšíření jeho služeb členům, podpora přístupu do inovačního systému a v oblasti identifikace a podpory tržních příležitostí, podpora přípravy tuzemských VaV projektů, rozvoj spolupráce a sdílení znalostí, podpora mezinárodní spolupráce a další. Realizací projektu je očekáváno dosažení řady cílů:

  • Zviditelnění klastru a jeho činnosti na národní i nadnárodní úrovni 
  • Zkvalitnění znalostního potencionálu klastrového managementu
  • Zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností členů klastru 
  • Rozvoj inovačních příležitostí klastru a jeho členů
  • Rozvoj obchodních příležitostí a získávání nových trhů členů klastru prostřednictvím klastru 
  • Zlepšení podmínek pro inovace oboru a produktů členů klastru 
  • Zlepšení spolupráce mezi vědecko-výzkumnou a komerční sférou v podporovaných oborech
  • Zvýšení povědomí o oboru implantologie 
  • Zvýšení mezinárodního povědomí o klastru a jeho členech 
  • Zvýšení konkurenceschopnosti zejména MSP jako členů klastru
Nahoru