Upravit stránku
DKOU 2021 v Berlíně

 

Ve dnech 26. – 29. 10. 2021 měl klastr CZECHIMPLANT, z.s. opět možnost prezentovat se po dvou letech na německém veletrhu DKOU 2021 v Berlíně. Společně s klastrem se prezentovaly i dvě členské firmy Medin, a.s. a Prospon spol., s.r.o. Na stánku (hala 4.2, stánek 66) proběhly ve dnech 26. – 27. 10. workshopy s členskou firmou Medin,a.s. Workshop vedl přímo  jeden ze spoluautorů patentovaného systému C-NAIL, MUDr. Martinem Pompachem, Ph.D. (Pardubice). Přítomni byli rovněž Prof. Dr. med. Hans Zwipp (Drážďany) a Priv. Doz. Dr. med. Michael H. Amlang (Drážďany). Za unikátní řešení osteosyntézu patní kosti C-NAILem byla firma Medin v roce 2018 oceněna. Unikátní systém byl vyvinut firmou MEDIN, a.s. ve spolupráci s traumatologickým pracovištěm Pardubické krajské nemocnice a úrazovým oddělením Univerzitní kliniky Carl Gustav Carus v Drážďanech.
Veletrh navštívilo až 7000 návštěvníků denně.  Přednášky se konaly souběžně v 10 sálech. Forma veletrhu byla nejen prezenční, ale i online a to včetně posterové sekce.
Návštěvníci přicházející k výstavní ploše Medinu a Prosponu se aktivně zajímali o klastr. Kvitovali jeho vnik a zjišťovali možnost realizace vývojových záměrů přes české firmy. Byly rozdávány katalogy a kontaktními údaji na jednotlivé zástupce firem včetně popisu zaměření členských firem klastru CZECHIMPLANT. Nikdo z návštěvníků, kteří na stánek přišli neznal žádný medicínský klastr v Německu.
Účast na DKOU byla podpořena z projeku Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro další prohloubení spolupráce, rozvoj oboru a edukaci (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023619) 

XIX. Novákovy traumatologické dny v Brně

Ve dnech 15. – 17. 9. 2021 se klastr Czechimplant prezentoval v rámci kongresu XIX. Novákovy traumatologické dny v  Brně. Prezentace byla podpořena z projektu Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro další prohloubení spolupráce, rozvoj oboru a edukaci (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023619).

Setkání bylo zároveň Národním kongresem České společnosti pro úrazovou chirurgii.  Spolupořadatelem byla nově Fakultní nemocnice Brno a Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Tématem kongresu byla dutinová poranění, poranění horní končetiny a miniinvazivní přístupy v traumatologii. Středa odpoledne byla vyhrazena workshopům. Odborný program probíhal ve čtvrtek a pátek, kdy se jedna sekce věnovala problematice soudního lékařství. Nedílnou součástí kongresu byla sekce sester a rehabilitace. 
Kongresu se zúčastnilo přibližně 400 účastníků. Klastr Czechimplant se prezentoval společně s jednou ze svých členských firem – Aspironix. Mnozí lékaři, kteří se zastavovali u stánku klastru kvitovali jeho založení. Zároveň konzultovali možnosti výroby implantátů, které ve své praxi při ošetřování zlomenin postrádají. Kontakty na členské firmy byly předány formou katalogu, který obsahuje popis zaměření jednotlivých členů včetně kontaktních údajů. Dalším podnětem účastníků bylo vytvoření profilu na LinkedIn, kde bude klastr pravidelně informovat o svých aktivitách a propojovat nejen členské firmy. Podnětu bylo vyhověno. Založili jsme profil klastru Czechimplant na LinkedIn.

 

 

Česká firma NAFIGATE uspěla v obří konkurenci světových startupů 

OSTRAVA, 9. 9. 2021 – Česká společnost NAFIGATE Corporation a. s., která umí proměnit odpad z výroby jedlých olejů nebo kávový lógr na kosmetiku, snadno rozložitelné bioobaly a další užitečné věci, uspěla v konkurenci 1300 světových startupů a získala celosvětovou podporu tzv. akcelerátoru 100+. Ten společně vytvořily globální koncerny AB InBev, Unilever, Coca-Cola a Colgate-Palmolive, aby hledaly výrobky pro ochranu klimatu a minimalizaci odpadů. Česká NAFIGATE Corporation se nyní dostane k prostředkům, které pomohou zaplatit vstup jejích výrobků na trh i další vývoj a následně i k světovým investorům.

 

Češi uspěli se svým projektem Hydal PHA. Jeho jádrem je moderní biotechnologie – proměna biologického odpadu na opakovaně použitelné (cirkulární) složky. Tyto ingredience se pak dají využít v mnoha oborech, kde díky nim vznikají produkty šetřící planetu. 

 

„Je to pro nás velký úspěch, a hlavně obrovská příležitost. Akcelerátor nám umožňuje spolupracovat s nejlepší odborníky na světě. V našem týmu jsou tak nově přímo experti z globálních firem, kteří jsou odpovědní za udržitelné produkty,“ vysvětluje Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation a.s..

 

To, co je podle ní asi nejvíce fascinující, je motivace a neuvěřitelná profesionalita: „Jako bychom byli najednou v jiném světě. Ve světě, kde se hledají nová řešení, jak zastavit klimatické změny místo planých diskusí o tom, jestli něco takového vůbec existuje.“

 

 

Smyslem akcelerátoru 100 + je urychlit cestu nových inovativních řešení, která lidstvo musí chtě nechtě hledat pro své přežití. „Není možné, abychom výzvy dneška zvládli sami,“ vysvětluje Ann Tracy, ředitelka pro udržitelný rozvoj Colgate Palmolive.

 

NAFIGATE Corporation teď má šest měsíců na to, aby zrealizovala demonstrační projekt. Ten představí světovým investorům, kteří se rozhodnou, v jaké míře budou do projektu investovat.

 

Zmíněná technologie Hydal PHA se bude dále vyvíjet v tuzemsku. Mimo jiné v Ostravě vznikne špičkové evropské výzkumné a vývojové centrum pro biotechnologie a technologie cirkulární ekonomiky. Centrum s názvem Hydal Research and Development, zkráceně HRDC, bude výzkumnou základnou pro tři projekty v rámci nejprestižnějšího vědeckého a inovačního programu EU Horizont 2020.

 

Doplňující informace:

NAFIGATE Corporation je přední českou vývojovou firmou. Zaměřuje se na oblast biotechnologií a nanotechnologií. Její vlajkovou lodí v první oblasti je biotechnologie Hydal, která využívá k výrobě biopolymerů různé typy olejových odpadů. NAFIGATE Corporation se současně dlouhodobě zabývá konceptem cirkulární ekonomiky.

 

Kontakt pro více informací:

Lenka Mynářová, e-mail: lenka.mynarova@nafigate.com, mobil +420 603 412 555

 

 

Workshop zástupců členských firem

Ve středu 21. července 2021 proběhl v sídle společnosti NAFIGATE Corporation workshop zástupců členských firem NAFIGATE Corporation a.s., MEDIN, a.s., ProSpon, spol., s.r.o. a univerzity VŠB-TUO. Jednání bylo zaměřeno na diskusi o cirkulární ekonomice a budoucím nutném mnohem masivnějším využívání přírodních materiálů. Konkrétní diskuse se týkala možné vzájemné spolupráce firmy NAFIGATE, která hledá partnery pro společné projekty zaměřené na využívání firmou vyvinutých přírodních polymerů.

 

Výstupy jednání byla dohoda, že v druhé polovině srpna proběhne další jednání:

  •  s firmou ProSpon a VŠCHT o možném zapojení NAFIGATE do probíhajícího VaV projektu s případným využitím přírodních polymerů,
  •  s firmou MEDIN o možné společné přípravě VaV projektu v rámci další výzvy programu TREND zaměřeného na vývoj implantátů/šroubů z přírodních polymerů. Dalším partnerem v projektu by bylo vybrané lékařské pracoviště,
  •  L. Mynářová z NAFIGATE projedná možnou spolupráci/členství chemické fakulty VUT Brno a firmy PRUSA RESEARCH.


Akce proběhla v rámci nového pokračujícího projektu „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro další prohloubení spolupráce, rozvoj oboru a edukaci “, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023619.
 

 

 

PROPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ, VÝZKUMNÉ A LÉKAŘSKÉ SFÉRY V MEDICINSKÉM 3D TISKU

Výsledkem spolupráce klastru CZECHIMPLANT, z.s. a České technologické platformy pro aditivní výrobu byla realizace webináře na téma Propojení průmyslové, výzkumné a lékařské sféry v medicinském 3D tiskuzazněla zde řada zajímavých příspěvků a prezentací o využití  a vývoji 3D tisku jak v průmyslu, akademické a výzkumné sféře, tak také  přímo v medicinské praxi.  Své praktické zkušenosti účastníkům odprezentovali mimo jiné i renomovaní a zkušení lékaři prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. a  MUDr. Radek Kebrle.

 

Akce byla pořádána v rámci realizace projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326.

 

Jak na projekty TAČR?

Jedním z požadovaných témat našich členů byly informace o připravovaných VaV programech, způsobu hodnocení projektů, jak zajistit inovativnost projektů a další. 

Ve spolupráci s TAČR jsme připravili webinář na téma Jak na projekty TAČR, který se uskutečnil 13. dubna 2021 od 10. hod.

Akce byla pořádána v rámci realizace projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326.

Webinářem nás provázel Ing. Ladislav Mlčák, TAČR. Bohatá a dlouhá závěrečná diskuse potvrdila avizovaný prvotní zájem členů o toto téma.

Povinnosti výrobců dle MDR
v oblasti vlhkého hojení ran

Ve spolupráci se společností Porta Medica jsme připravili webinář na téma Povinnosti výrobců dle MDR v oblasti vlhkého hojení ran, který se uskutečnil 25. března 2021 od 10. hod.

Akce byla pořádána v rámci realizace projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326.

Webinářem nás provázeli Ing. Aleš Martinovský a Ing. Ivana Kubátová, Ph.D. z firmy Porta Medica. Zajímavými tématy byly: MDR: Povinnosti výrobce, „legacydevices“, Zdravotnické prostředky pro vlhké hojení ran v MDR, Posouzení shody dle MDR, nové normy, požadavky na klinické hodnocení a QMS
 

Příprava projektu GAČR v oblasti biomechaniky

26. února  jsme pořádali společně s Českou společností pro biomechaniku on-line seminář s cílem seznámit odborníky z oblasti biomechaniky a další zájemce s pravidly a postupy Grantové Agentury ČR a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů.

Akce se uskutečnila v rámci realizace projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326.

Odborným lektorem semináře byl prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. z ČVUT v Praze, který má bohaté zkušenosti s podáváním inovativních projektů a jejich  administrací. Účastníky semináře provedl krok po kroku, jak úspěšně napsat a podat projekt.

Prezentace klastru Czechimplant na XXIV. Národním kongresu ČSOT s mezinárodní účastí, 13.-15. 9. 2020, Brno

V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326

 plníme stanovené cíle projektu:

  1. Zviditelnění klastru a jeho činnosti na národní i nadnárodní úrovni.
  2. Zvýšení povědomí o oboru implantologie.
  3. Zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností členů klastru.

Prezentace klastru Czechimplant na XV. Ostravských traumatologických dnech, národním kongresu ČSÚCH, 23.-25. 9. 2020

V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326  
jsme prezentovali klastr na Ostravských traumatologických dnech, kde lékaři kvitují aktivity klastru Czechimplant, který sdružuje odborníky v oblasti implantologie. Vzájemně mezi sebou diskutují medicínské problémy. Czechimplant byl oficiálně požádán o pomoc při hledání optimálního inovativního řešení určitého typu zlomeniny. Problematika bude členům klastru prezentována na nejbližší členské schůzi Czechimplantu.

Podpora členů klastru Czechimplant na konferenci a diskusním fóru AVDZP na téma: Jak jsem připraveni na MDR a podmínky nové legislativy?

I přes současnou obtížnou epidemiologickou situaci dne 22. září 2020 úspěšně proběhla Konference a diskusní fórum AVDZP na téma Jak jsme připraveni na MDR a podmínky nové legislativy?

V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326  
jsme podpořili účast členů klastru Czechimplant na této jedinečné akci. Všichni pozvaní hosté v čele s vícepremiérem Karlem Havlíčkem a vystupující z řad odborníků a zástupců ministerstev svými příspěvky a prezentacemi poskytli účastníkům řadu cenných informací týkajících se připravenosti českých notifikovaných osob, možností certifikace pro české výrobce dle MDR, pohledu SÚKL na způsob adaptace nových evropských předpisů, připravenosti norem a dalších témat jako například možností forem podpory v oblasti výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků. 

YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR

I přes stále obtížnou epidemiologickou dbáme na  profesní vzdělávání svých členů. V rámci projektu  „Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326  jsme podpořili 28. ledna 2021 účast členů klastru Czechimplant na on-line semináři na téma: YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR.

Lektor Mgr. Adam Parma pomocí on-line nástrojů pomáhá firmám a organizacím zviditelnit jejich značku, produkty a služby již více než 10 let. Přes 15 let také spolupracuje s Českou televizí jako scénárista, režisér, producent, moderátor i tlumočník. Vytvořil více než 500 audiovizuálních děl nejrůznějších žánrů pro státní instituce, vzdělávací organizace, společnosti a podniky. Je producentem a ředitelem produkční skupiny Film21 (http://www.film21.cz/). Podílel se na celé řadě on-line kampaní, zajišťuje mediální školení. Bohaté zkušenosti a know-how z více než 500 zakázek v ČR i zahraničí sdílí na svých školeních.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti