Upravit stránku

Strategie klastru

Základní strategií klastru CZECHIMPLANT, z.s. je podpora rozvoje významného medicínského oboru a vytváření co nejlepších podmínek pro spolupráci jeho členů. Stěžejním záměrem klastru je zejména spolupráce členů klastru v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění výsledků výzkumné a vývojové činnosti do praxe včetně spolupráce v náročné legislativní oblasti pro zdravotnické prostředky. Intenzivní vzájemná spolupráce, podpora a sdílení zkušeností může přinést inovativní výsledky a unikátnost v daném oboru s vysokým potencionálem jejich uplatnitelnosti zejména na zahraničních trzích.

Dalším zaměřením klastru je efektivní využívání všech vhodných nástrojů podpory činnosti svých členů, jako jsou dotační programy pro výzkum a vývoj, projekty ekonomické diplomacie na podporu členských firem při pronikání na nové trhy, podpora marketingových aktivit klastru, rozvoj mezinárodní spolupráce včetně spolupráce se zahraničními klastry, programy regionálního charakteru a další.

Vize a přínosy klastru

Vizí tohoto medicínsky zaměřeného klastru je vytvoření široké platformy pro spolupráci výrobců, univerzit, lékařů a dalších výzkumných a odborných institucí tak, aby v rámci činnosti klastru byl kontinuálně podporován rozvoj oboru implantologie. A současně s tím byla také zajištěna podpora rozvoje inovací, výzkumu, vývoje a transfer znalostí a výsledků výzkumu.

Hlavní přínosy klastru z hlediska konkurenceschopnosti a úrovně zdravotní péče v daném oboru:

 • Podpora rozvoje oboru implantologie může významně přispět ke zkvalitnění zdravotní péče, prodloužení délky života, zvýšení kvality života pacientů, snížení nákladů na zdravotní péči, včetně nákladů na následnou péči;
 • Zvýšení mezinárodní prestiže České republiky v rámci kvality a úrovně daného medicínského oboru s vysokým potencionálem pro praktické uplatnění výsledků vědy a výzkumu;
 • Realizace společných výzkumných a vývojových projektů v oboru implantologie se zaměřením na inovativní, miniinvazivní operační postupy a metody, nové pokrokové materiály s využitím nejnovějších poznatků včetně nanotechnologií, využití 3D technologií, technologie čipů apod.;
 • Zvýšení konkurenceschopnosti zejména MSP v oblastech výzkumu, vývoje a následné výroby nových materiálů, nových technologií, jedinečných produktů, úrovně výzkumných podnikových center;  
 • Zvýšení intenzity a kvality spolupráce akademické sféry, medicinské a aplikační sféry, zapojení špičkových vědeckých a medicinských center a pracovišť;
 • Zvýšení možnosti zapojení členů klastru do mezinárodních výzkumných a vývojových projektů, navázání kontaktů s prestižními zahraničními lékařskými a výzkumnými pracovišti, vzájemná výměna zkušeností;
 • Zvýšení objemu exportu zejména MSP dodávajících inovativní konkurenceschopné produkty jako výsledek vzájemné spolupráce členů klastru a výsledek úspěšně řešených výzkumných a vývojových projektů v daném oboru.

Cíle klastru

 • podporovat výzkum a vývoj v oblasti implantologie;
 • podporovat zavádění nových poznatků z oblasti vědy a techniky v oboru implantologie a v návazných oborech do praxe;
 • zajišťovat a provádět odborné akce týkající se legislativních a certifikačních procesů nových produktů členů klastru; podporovat vytváření optimálních podmínek procesu legislativy a certifikace
 • zajišťovat a provádět poradenské služby a vzdělávací akce pro své členy a zdravotnické pracovníky zaměřené na oblast implantologie a související obory a na problematiku klastru;
 • připravovat projekty na základě grantových a dotačních aktivit krajů, veřejnoprávních institucí, strukturálních fondů a rámcových programů;
 • podporovat vzájemnou výměnu a sdílení znalostního potencionálu členů klastru;
 • podporovat informovanost veřejnosti o poslání a činnosti klastru;
 • podporovat účast svých členů na tuzemských a zahraničních veletrzích, výstavách a kongresech;
 • podporovat propagaci svých členů a zvyšování povědomí o členech klastru a jejich produktech;
 • uplatňovat zájmy svých členů v zahraničí formou spolupráce s obdobnými zahraničními seskupeními, pomáhat navazovat přímé vztahy českých a zahraničních subjektů v daném oboru. Podporovat vzájemnou výměnu zkušeností, spolupráci a společné projekty.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti