Upravit stránku

Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro další prohloubení spolupráce, rozvoj oboru a edukaci reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023619

 

Klastr CZECHIMPLANT, z.s. opět získal na základě podané žádosti v rámci VII. výzvy programu OP PIK Spolupráce – Klastry podporu projektu navazujícího na předchozí úspěšně zrealizovaný první projekt rozvoje klastru. Klastr tak od 1. 6. 2021 zahájil i díky podpoře z prostředků EU realizaci dvouletého navazujícího projektu zaměřeného na svůj pokračující rozvoj. Klastr realizací projektu chce dosáhnout dalšího zlepšení a zkvalitnění své činnosti a poskytovaných služeb. To znamená, že cílem je zlepšení procesů řízení činností klastru, zejména zkvalitnění a rozšíření jeho služeb členům, pokračující podpora přístupu do inovačního systému a v oblasti identifikace a podpory tržních příležitostí, intenzivnější propagace a zviditelnění klastru na tuzemských i zahraničních odborných akcích a kongresech, podpora přípravy tuzemských VaV projektů, další prohloubení spolupráce a sdílení znalostí mezi členy klastru a rozvoj mezinárodní spolupráce.

 

Shrnutí výstupů projektu:

 • Podpora dalšího rozvoje klastru CZECHIMPLANT, z.s.
 • Zkvalitnění spolupráce a rozvoj znalostí a zvýšení povědomí o klastru, jeho cílech a o oboru implantologie
 • Prohloubení a zefektivnění účinné spolupráce mezi výrobními firmami a výzkumnými organizacemi a rozvoj v oboru implantologie, které povede ke zvyšování konkurenceschopnosti českých firem doma i v zahraničí
 • Nové příležitosti pro rozvoj oboru a pro uplatnění nových produktů na trzích
 • Prohloubení mezioborové spolupráce. Aktivity k posílení spolupráce s dalšími klastry, technologickými centry a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí
 • Rozšíření členské základny o další odvětví oboru implantologie
 • Zvýšení odborných znalostí a nových odborných kompetencí členu klastru v souvislosti se zavedením nové evropské legislativy pro výrobce zdravotnických prostředků
 • Zviditelnění klastru a jeho členů, jak na národní, tak také v rámci mezinárodních kongresů a veletrhů

 

Realizací navazujícího projektu rozvoje jsou očekávány tyto hlavní cíle:

 • Rozvoj a posílení kompetencí klastru
 • Podpora oboru implantologie a přidružených oborů
 • Zvyšování inovativnosti produktů a medicinských postupů
 • Posílení spolupráce členů klastru
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a soběstačnosti České republiky v daném oboru
 • Rozšíření navázaných kontaktů v oblasti zdravotnctví, biomedicíny a inovativních materiálů
 • Zkvalitnění znalostního potencionálu klastrového managementu
 • Navázání mezinárodních kontaktů a vzájemné spolupráce s obdobnými zahraničními klastry
 • Zvyšování odborných znalostí členů klastru formou seminářů, workshopů a vzájemnou interakcí

„Rozvoj klastru CZECHIMPLANT pro zvýšení kvality řízení, spolupráce a znalostí“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015326

Klastr CZECHIMPLANT, z.s. byl v roce 2019 úspěšný se svojí žádostí o podporu projektu v rámci V. výzvy programu OP PIK Spolupráce – Klastry. Od 1. 6. 2019 tak klastr zahájil i díky podpoře z prostředků EU realizaci dvouletého projektu zaměřeného na svůj rozvoj. Klastr realizací projektu očekává zlepšení a zkvalitnění své činnosti a poskytovaných služeb. To znamená, že cílem je zlepšení procesů řízení činností klastru, zejména zkvalitnění a rozšíření jeho služeb členům, podpora přístupu do inovačního systému a v oblasti identifikace a podpory tržních příležitostí, podpora přípravy tuzemských VaV projektů, rozvoj spolupráce a sdílení znalostí, podpora mezinárodní spolupráce a další. Realizací projektu je očekáváno dosažení řady cílů:

 • Zviditelnění klastru a jeho činnosti na národní i nadnárodní úrovni 
 • Zkvalitnění znalostního potencionálu klastrového managementu
 • Zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností členů klastru 
 • Rozvoj inovačních příležitostí klastru a jeho členů
 • Rozvoj obchodních příležitostí a získávání nových trhů členů klastru prostřednictvím klastru 
 • Zlepšení podmínek pro inovace oboru a produktů členů klastru 
 • Zlepšení spolupráce mezi vědecko-výzkumnou a komerční sférou v podporovaných oborech
 • Zvýšení povědomí o oboru implantologie 
 • Zvýšení mezinárodního povědomí o klastru a jeho členech 
 • Zvýšení konkurenceschopnosti zejména MSP jako členů klastru
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti