Upravit stránku

Členem klastru může být

 • Členy klastru mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami.
 • Členství v klastru je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

Vznik členství v klastru

 • Žádost o přijetí nového člena do klastru přijímá představenstvo klastru. Žádost je podána formou přihlášky. Členství v klastru vzniká rozhodnutím členské schůze o schválení vstupu nového člena. Na přijetí není právní nárok.
 • Podáním členské přihlášky přistupuje uchazeč pro případ svého přijetí ke stanovám klastru a zavazuje se hradit členské příspěvky a platby za služby.
 • Přijetí za člena klastru bude uchazeči zasláno oznámením v elektronické podobě.

Zánik členství v klastru

 • vystoupením člena na základě písemného oznámení statutárnímu orgánu spolku;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 • úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby jako člena klastru; nebo
 • zánikem klastru;
 • pokud člen dlouhodobě neplní své povinnosti dané stanovami klastru, může být vyloučen rozhodnutím členské schůze. Návrh na vyloučení předkládá členské schůzi představenstvo klastru;
 • vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumalo představenstvo. Představenstvo rozhodnutí o vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, případně v jiných odůvodněných případech.

Práva člena klastru

Člen klastru má právo zejména:

 • podílet se na činnosti a rozhodování klastru;
 • účastnit se členských schůzí a dalších společných akcí;
 • volit orgány klastru a být do nich volen;
 • podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti klastru; a
 • být pravidelně informován o přijatých usneseních, organizačních a jiných otázkách týkajících se činnosti klastru.

Povinnosti člena klastru

Hlavními povinnosti člena klastru jsou:

 • jednat v souladu se stanovami klastru;
 • respektovat usnesení členských schůzí;
 • svou činností naplňovat cíle klastru;
 • platit roční členské příspěvky a platby za služby v určeném termínu; a
 • souhlasit s uveřejněním své právnické či fyzické osoby v seznamu členů klastru na webových stránkách klastru
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti