Upravit stránku

V úterý 21. ledna 2020 se uskutečnil v pořadí již třetí odborný seminář na téma MDR, který pořádal klastr CZECHIMPLANT, zs. spolu s Krajem Vysočina, jež celou akci finančně zastřešil. Na základě kladných ohlasů účastníků minulého semináře a také na základě možnosti získat nejaktuálnější informace o vývoji přípravy a podmínek na přechod na MDR klastr opětovně oslovil jako lektora uznávaného zahraničního odborníka Donalda Birnie působícího v roli hlavního odborného poradce a experta v irské konzultační společnosti Auxilium Quality & ragulatory Consulting se zkušenostmi z auditorské činnosti FDA v USA.

Tématem semináře s názvem MDR – jsme připraveni? Byla analýza současného stavu a připravenost jak Evropské komise tak zejména malých a středních podniků na implementaci a přechod na MDR a jeho možné hrozby. Seminář pořádaný v prostorách VŠP Jihlava proběhl opět za velkého zájmu členů klastru CZECHIMPLANT, zs, AVDZP, SÚKL a dalších. Živá diskuse, spousta dotazů a využití možnosti osobních konzultací s lektorem svědčily o velkém zájmu účastníků dozvědět se co nejvíce. 

Nahoru