Upravit stránku

Dne 14. listopadu 2017 proběhla v prostorách členské firmy ELLA-CS, s.r.o. v letošním roce již poslední řádná členská schůze klastru CZECHIMPLANT, z.s.  Předseda představenstva doc. Horák zhodnotil celoroční činnost klastru a všichni účastníci se shodli na tom, že za rok působení klastru se podařilo naplnit nejen schválený akční plán činnosti, ale přinesl také mnoho pozitivních vzájemných vazeb, kontaktů a společných projektů. Velmi zajímavé byly také prezentace hostů členské schůze z výzkumných institucí CEITEC a Biomedicinského centra LF UK v Plzni.
Současně zde zasedala také vědecká rada klastru vedená panem doc. Plevou, která je poradním orgánem klastru v oblasti vědecko-výzkumných témat.

Nahoru