Upravit stránku

Dne 8. března 2017 proběl ve školicím středisku firmy MEDIN, a.s. Workshop zdravotnické legislativy. Většina účastníků byla z řad členů klastru CZECHIMPLANT, z.s. Průběh celého dne byl velmi akční a vzájemná diskuse obohacující. Proběhla prvotní důležitá výměna zkušeností a kontaktů, vznikly nové podněty pro zlepšení v legislativních procesech, jako je zkrácení klinických zkoušek, minimalizace počtu TF atd. Všichni účastníci odcházeli spokojení s dohodou na pokračování této aktivity jak pro členy klastru CZECHIMPLANT, z.s. tak i další zájemce.

Nahoru